Občianske združenie Partnerstvo BACHUREŇ vzniklo v roku 2009 aby svojimi cieľmi a metódou práce prinieslo nové možnosti zvýšenia kvality života na vidieku a dalo možnosť širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacích a plánovacích procesov v území. V roku 2010 združenie splnilo všetky podmienky a získalo štatút Miestnej Akčnej Skupiny (MAS). Územie MAS Partnerstva BACHUREŇ sa rozprestiera v katastri 8 obcí okresu Prešov (Fričovce, Hendrichove, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce) a 4 obcí okresu Sabinov (Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov). Celková rozloha územia je 122,92 km2 (stav k 31.12.2007).

Územie MAS Partnerstva BACHUREŇ má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu vďaka svojím prírodným krásam hlavného rekreačného krajinného celku BACHUREŇ – Branisko, ktoré má podmienky a predpoklady pre nadregionálny cestovný ruch.